NIEUW: maak voortaan het OPP snel en eenvoudig online!

Beste mentor, docent, zorgcoördinator, directie, bestuur,

Welkom op de website van Ontwikkelingsperspectiefplan.nl. Op deze pagina kun je je aanmelden voor deelname aan één van de introductie webinars voor Ontwikkelingsperpsectiefplan.nl.  

Woensdag 9 november 2022 – 10.00 – 10.30 uur – naar aanmeldformulier

Zoals bekend is, is met de invoering van de Wet Passend Onderwijs ook de plicht gekomen een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op te stellen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat is in de onderstaande situaties van toepassing:

  • Als een leerling dreigt te blijven zitten.
  • Als een leerling doubleert (in 2020 is het percentage zittenblijvers 3,32% van 934.000 VO leerlingen = 31.000 leerlingen / bron: Rijksoverheid – onderwijscijfers.nl).
  • Als een leerling opstroomt.
  • Als een leerling afstroomt.
  • Als een leerling specifieke fysieke, emotionele of psychologische ondersteuning nodig heeft die de basisondersteuning van het Samenwerkingsverband overstijgt.
  • Als een leerling van regulier naar speciaal onderwijs gaat.

Onze inschatting is dat het landelijk al met al om zo’n 6 procent van de VO leerlingen in regulier VO onderwijs gaat voor wie volgens de wet een OPP gemaakt moet worden. Op basis van schooljaar 2020/2021 gaat het dan om zo’n 56.000 leerlingen

Het beschikbaar hebben van een goede en helpende OPP voor al deze leerlingen zou fantastisch zijn, maar de praktijk is helaas weerbarstiger.

OPP’s worden regelmatig onjuist, helemaal niet of niet tijdig opgesteld, onder meer door de hoge werkdruk. Ook beschikt niet iedereen over de inhoudelijke kennis rondom het opstellen van OPP’s en daardoor wordt het een tijdrovend proces.

De leerling kan hiervan de dupe zijn.

Nu kan het anders met Ontwikkelingsperspectiefplan.nl.

Ontwikkelingsperspectiefplan.nl is een online platform waar mentoren, docenten en zorgcoördinatoren met behulp van een handig webformulier snel en eenvoudig een OPP kunnen opstellen en downloaden als Microsoft Word document. Wij noemen dit de OPP-Creator.

Met de coronaperiode achter de rug is de kans groot dat voor het schooljaar 2022/2023 veel meer OPP’s dan normaal opgesteld moeten worden. Laat de online OPP-Creator jou en je collega’s daarbij ondersteunen!

Meer weten? Meld je dan aan voor één van de onderstaande online introductie sessies:

Woensdag 9 oktober 2022 – 10.00 – 10.30 uur – naar aanmeldformulier

Na deze sessie heb je een beeld van de OPP Creator en kun je bepalen of de OPP-Creator ook voor jouw school een passende oplossing is. Dus zorg dat je bij deze online introductie sessies bent.

Ik hoop in ieder geval je in één van de sessies te kunnen verwelkomen! Mocht dat niet lukken maar wil je wel meer informatie, mail mij dan op roy.schuuring@ontwikkelingsperspectiefplan.nl.

Hartelijke groet,
Ontwikkelingsperspectiefplan.nl
Roy Schuuring
Projectleider

Ontwikkelingsperspectiefplan.nl - Roy Schuuring - Projectleider

Ontwikkelingsperspectiefplan.nl

Dit zijn onze gegevens:

info@ontwikkelingsperspectiefplan.nl

Kamer van Koophandel 85683035

BTW id - NL004131916B10

KNAB Bank - NL87KNAB0623383098

LinkedIn logo met link naar de bedrijfspagina van Ontwikkelingsperspectiefplan.nl op LinkedIn

Onze missie

Wij zien het als onze missie er voor te zorgen dat alle leerlingen die recht hebben op - of baat hebben bij - een ontwikkelingsperspectiefplan, dit ook krijgen.

Het ontwikkelingesperspectiefplan is een groeidocument, dat de ontwikkeling en ondersteuningsbehoefte van de leerling gedurende de schoolcarriere volgt en halfjaarlijks wordt geëvalueerd.

Logo Ontwikkelingsperspectiefplan.nl
Logo Ontwikkelingsperspectiefplan.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor nieuwe informatie over Ontwikkelingsperspectiefplan.nl. We hebben veel te delen, dus fijn dat we je als geïnteresseerde mogen verwelkomen.

Je bent aangemeld! Dank voor je interesse en we houden je graag op de hoogte.