Ontwikkelingsperspectiefplan.nl en de OPP-Creator – wat is het snel gegaan!

Toen in het voorjaar 2021 het idee ontstond om te starten met Ontwikkelingsperspectiefplan.nl, hadden we niet kunnen dromen dat vandaag onze website live gaat, de OPP-Creator voor meer dan 80% ontwikkeld is en we al vele webinars hebben mogen geven en er dus veel interesse bij de scholen en Samenwerkingsverbanden is voor ons initiatief.

Dat is mooi. Happy!

We gaan dan ook volop verder. In september en oktober staan er voor diverse data weer webinars gepland. Heb jij nog niet deelgenomen? Ga naar https://ontwikkelingsperspectiefplan.nl/webinars-ontwikkelingsperspectiefplan-nl/ en meld je aan!

De aanbiedingstermijn is verlengd naar 31 oktober 2021. Scholen die voor deze datum een licentie ondertekenen, krijgen lifetime de BTW als korting (dat scheelt dus 21%).

Het licentietarief per 1 januari 2022 is ook definitief vastgesteld en zal met ingang van 1 januari 2023 alleen nog jaarlijks met 1,5% geindexeerd worden.

Meer weten? Schrijf je in voor één van de webinars of download hier de informatieve PDF.

Hartelijke groet,
Het team van Ontwikkelingsperspectiefplan.nl

Onze gegevens

info@ontwikkelingsperspectiefplan.nl

Kamer van Koophandel: 85683035

BTW id: NL004131916B10

Bank: NL 51 INGB 0388782862

Onze missie

Wij zien het als onze missie er voor te zorgen dat alle leerlingen die recht hebben op – of baat hebben bij – een ontwikkelingsperspectiefplan, dit ook krijgen.

Het ontwikkelingesperspectiefplan is een groeidocument, dat de ontwikkeling en ondersteuningsbehoefte van de leerling gedurende de schoolcarriere volgt en halfjaarlijks wordt geëvalueerd.

Logo Ontwikkelingsperspectiefplan.nl