Ontwikkelingsperspectiefplan.nl

Onze missie: een tijdig en professioneel ontwikkelingsperspectiefplan voor iedere leerling die daar recht op – en baat bij – heeft.

Een docent of mentor geeft een leerling een high-five

Wet Passend Onderwijs en het OPP

Het Voortgezet Onderwijs heeft met de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014, de plicht een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op te stellen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Het OPP is een verplicht onderdeel wanneer een leerling:

  • Kans heeft op doubleren (in 2020 is het percentage zittenblijvers 3,32% van 934.000 VO leerlingen = 31.000 leerlingen / bron: Rijksoverheid – onderwijscijfers.nl)
  • Kans heeft om op- of af te stromen m.b.t. niveau en het uitstroomperspectief daarmee verandert.
  • Extra ondersteuning nodig heeft dat de vastgestelde basisondersteuning binnen het Samenwerkingsverband overstijgt.

Het aantal leerlingen in het Voortgezet Onderwijs voor wie een OPP opgesteld moet wordt door ons geschat op ca. 56.000 per jaar.

Doelen van het ontwikkelingsperspectiefplan

In de toelichting bij de wetgeving worden verschillende doelen van het ontwikkelingsperspectief genoemd, onder andere:

  • Het biedt de school handvatten om het onderwijs af te stemmen op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
  • Het is een instrument voor de communicatie met ouders.
  • Met het ontwikkelingsperspectief kan verantwoording worden afgelegd over de bereikte resultaten. Dit kan bijdragen aan het verbeteren van de leerresultaten en het vergroten van de opbrengstgerichtheid van scholen.
  • De planlast is met het invoeren van het ontwikkelingsperspectief verminderd. Scholen hoeven niet meer elk schooljaar een handelingsplan vast te stellen, maar zij hoeven slechts één keer een ontwikkelingsperspectief vast te stellen. Het hoeft alleen te worden bijgesteld als dat uit de jaarlijkse evaluatie blijkt.

Instemming ouders

In de Wet Passend Onderwijs is bepaald dat instemming van ouders nodig is op het handelingsdeel van het OPP. Dit zorgt ervoor dat het handelingsdeel alsnog een verplicht onderdeel wordt van het OPP in het (V)SO.

Dit betekent dat ouders van leerlingen die extra zorg nodig hebben op school mogen meepraten en meebeslissen over de zorg voor hun kind.

De bepaling is op 1 augustus 2017 in werking getreden.

Ontwikkelingsperspectiefplan.nl-lerares-of-mentor-werkt-OPP-snel-en-eenvoudig-uit

Wie maakt het OPP?

Het opstellen van het OPP wordt bij veel scholen belegd bij de docenten met mentor taken. Door onder meer hoge werkdruk en onbekendheid met de inhoudelijke kant van het opstellen van een OPP, komt het veelvuldig voor dat het OPP niet (tijdig) wordt opgesteld.

Het niet (tijdig) opstellen van een OPP kan – even los van de directe gevolgen voor het kind – zorgen voor discussie met ouders, onderwijsconsulenten, onderwijsinspectie, andere scholen of zelfs met de geschillencommissie en in het uiterste geval met de rechter.

De meest gehoorde klachten van docenten over het OPP is dat het opstellen van een OPP tijdrovend en een monster aan papierwerk is, terwijl de werkdruk bij docenten al als zeer hoog wordt ervaren.

Dat is dan ook de reden dat wij de OPP-Creator hebben ontwikkeld. Maak hiermee snel, eenvoudig én op maat het OPP voor jouw leerling.

Het kan voortaan eenvoudiger met de OPP-Creator van Ontwikkelingsperspectiefplan.nl

Met de OPP-Creator van Ontwikkelingsperspectiefplan.nl kan je voortaan in een handomdraai online een OPP uitwerken. Naast een interactief webformulier zijn er heldere uitlegfilmpjes waarom bepaalde onderdelen van het OPP belangrijk zijn en hoe je tot de juiste keuzes voor het invullen kunt komen. Handige hulpteksten bij de invoervelden en keuzeteksten die je direct in het OPP kunt opnemen, maken dat een OPP uitwerken vele malen eenvoudiger en sneller te doen is. Wel zo fijn met de hoge werkdruk die docenten, mentoren en zorgcoördinatoren dagelijks ervaren.

OPP-Creator - helder webformulier

De OPP-Creator is een webformulier waarmee meteen duidelijk wordt wat je verplicht moet invullen. De hoofstukindeling houdt het overzichtelijk.

Z

Kies direct de juiste opties

Via aanvinkvakjes kies je de opties die specifiek passen bij jouw leerling. En er is altijd ruimte voor het invullen van tekst die niet is voorgedefinieerd.

a

Voorbeeldtekst

De voorbeeldteksten helpen je om voor jouw leerling specifieke ondersteuningselementen weer te geven. En/of kies er voor om jouw persoonlijke visie toe te voegen. 

Instructie- en uitlegfilmpjes

Niet zo bekend met het invullen van een OPP of Handelingsgericht werken? Op Ontwikkelingsperpsectiefplan.nl ondersteunen we je met heldere uitleg- en instructievideo’s. Je kennis van de materie wordt vergroot en je kunt jouw leerlingen beter ondersteunen.

Klaar? Download als word document

Ben je helemaal klaar met het invullen van het formulier? Dan kun je downloaden naar je eigen computer/laptop als Word document. Je kunt uiteraard nog wijzigingen aanbrengen in het Word document. Sla het document op conform de afspraken zoals jullie die op school gemaakt hebben.

Evalueer

In het Word document zijn evaluatie gedeelten opgenomen. De doelen en acties horen elke 6 maanden geëvalueerd te worden. Dus handig dat deze doelen door de OPP-Creator al bij het evaluatieformulier zijn ingevuld. Makkelijker kunnen we het niet maken.

Download informatie

Download hier de PDF met informatie over de OPP Creator, voor wie bedoeld, hoe werkt de licentie, de aanpak, hoe je je school kunt aanmelden, welke ondersteuning je school kan verwachten en nog veel meer.

Screenprint van de OPP-creator van Ontwikkelingsperspectiefplan.nl

Laatste ontwikkelingen

Onderstaand zie je de meest recente ontwikkelingen rondom Ontwikkelingsperspectiefplan.nl en de berichten die wij aan onze relaties hebben toegestuurd.

Aanbiedingsperiode verlengd

Aanbiedingsperiode verlengd

Voor snelle beslissers geldt de aanbieding dat bij het uiterlijk ondertekenen van de licentieovereenkomst op 31 oktober 2020, zij life time een korting van 21% ontvangen op het licentietarief. Dit was eerst 15 september, maar door de vakantieperiode en alle perikelen rondom afronden en opstarten van het schooljaar – mede door alle corona maatregelen – is besloten de aanbiedingsperiode te verlengen.

Website Ontwikkelingsperspectiefplan.nl live

Website Ontwikkelingsperspectiefplan.nl live

Toen in het voorjaar 2021 het idee ontstond om te starten met Ontwikkelingsperspectiefplan.nl, hadden we niet kunnen dromen dat vandaag onze website live gaat, de OPP-Creator voor meer dan 80% ontwikkeld is en we al vele webinars hebben mogen geven en er dus veel interesse bij de scholen en Samenwerkingsverbanden is voor ons initiatief.

We beloven dat we niet zullen spammen en als je wilt uitschrijven dan staat er in elke e-mail een ‘uitschrijf’ linkje. 

Ontwikkelingsperspectiefplan.nl

Dit zijn onze gegevens:

info@ontwikkelingsperspectiefplan.nl

Kamer van Koophandel 85683035

BTW id - NL004131916B10

ING Bank - NL51INGB0388782862

LinkedIn logo met link naar de bedrijfspagina van Ontwikkelingsperspectiefplan.nl op LinkedIn

Onze missie

Wij zien het als onze missie er voor te zorgen dat alle leerlingen die recht hebben op - of baat hebben bij - een ontwikkelingsperspectiefplan, dit ook krijgen.

Het ontwikkelingesperspectiefplan is een groeidocument, dat de ontwikkeling en ondersteuningsbehoefte van de leerling gedurende de schoolcarriere volgt en halfjaarlijks wordt geëvalueerd.

Logo Ontwikkelingsperspectiefplan.nl
Logo Ontwikkelingsperspectiefplan.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor nieuwe informatie over Ontwikkelingsperspectiefplan.nl. We hebben veel te delen, dus fijn dat we je als geïnteresseerde mogen verwelkomen.

Je bent aangemeld! Dank voor je interesse en we houden je graag op de hoogte.